Dr. Muhaysini: Nusreti (Allah’ın yardımını) hak etmenin sebepleri ve korunması

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 31 Ağustos 2016 | Çarşamba 10:15

Suriye’de Esed’e karşı savaşan Fetih Ordusu’nun kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’nin “Nusreti (Allah’ın yardımını) hak etmenin sebepleri ve korunması” başlıklı twit serisini sizlere sunuyoruz:

1-) Allah’a hüsnü zan ve Allah’ın yardımına güvenme sırf bir iyimserlik değildir. Aksine müslümanın akidesinin kökenindendir.

2-) “Allah, size yardım ederse sizi mağlup edecek yoktur” (Al-i İmran:160)

3-) Düşmanın gücü ve hazırlığı her ne kadar olursa olsun her müminin şunu hatırına getirmesi gerekir:

4-) Allah’ın yardım ettiğinden başka mansur yoktur, Allah’ın izzet verdiğinden başka izzetli yoktur.

5-) O, dilediğine yardım eder, dilediğine izzet verir, dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltır.

6-) Allah’ın vadettiği gibi hiç süphesiz nusret gelecektir. Lakin her birimizin kendisine yöneltmesi gerelen soru şudur:

7-) “Ben, Allah’ın yardımının inmesini hak eden müminlerden miyim?”

😎 Allah, müminlere öncekileri yeryüzünde halef kıldığı gibi kendilerini de halef kılacağını, dinlerini hakim kılacağını ve

9-) korkularını güvene çevireceğini vadetmiştir. (bkz:Nur Suresi:55) Peki biz “hakiki” müminlerden miyiz?

10-) Tıpkı Allah’ın çok az sayıdaki mümin kullarına Bedir Savaşı, Ahzab Savaşı, Mekke’nin Fethi, Huneyn Savaşı ve

11-) diğer yerlerde yardım etmesi gibi. Mümin kullara yardım bakidir ama şartlarını sağladıkları sürece !

12-) Tıpkı Allah’ın, yeryüzünün en faziletli ordusunu (yani sahabeyi) yaratılmışların en hayırlısı (sav) komutası altında

13-) olmalarına rağmen Uhud Savaşı’nda bu genellemeye dahil etmemesi gibi.

14-) Peki onların dışındakilerin bu genellemeye dahil edilmedikleri zamanlar olmaz mı ?!

15-) Allah, peygamberlerine ve dostlarına nusreti sadece ahiret için vadetmemiştir. Onun va’di bu dünya için de geçerlidir:

16-) “Biz elçilerimize ve inananlara bu dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edeceği günde yardım ederiz” (Mümin suresi:51)

17-) Nusret, mümin kulları kapsamayan sadece belli bir günde peygamberlere inmez. Aksine Allah, kullarına yardım etmeyi

18-) kendi üzerine bir hak olarak kabul etmiştir: “Ve müminlere yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştu” (Rum:47)

19-) Yardım eden (subhanehu ve teala) diridir ölmez, kâdirdir aciz bırakılmaz. Bu, onun için basit ve kolaydır.

20-) Ama yardımını yalnızca mümin kullarına indirir. Ordularını sadece müminleri desteklemek için gönderir.

Twitter: @muhaysini_tr

Fetih Medya – Haber Merkezi

 

 

Gizlenecek yazı,link veya diğer şeyleri buraya yazın.

Yorum Yazın

UYARI: Hakaret içeren ve imla kurallarına dikkat edilmeden yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.