HTŞ kendisine vurulmak istenen manevi darbeye karşı açıklama yaptı [Tam Metin]

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 10 Eylül 2017 | Pazar 17:30

Ahir zamandayız. Fitne maalesef hızla yayılmakta. Müminlerin arasını parçalamak için şeytan azami güçle çaba sarfetmektedir. Aslı vuku buluş yeri Şam toprakları olması itibari ile HTŞ’den bazılarının Şer’i kadılara dil uzattığı yönünde haberler yayılmış böylece Hey’et-i Tahrir-u Şam’ a manevi yönden de darbe vurulması amaçlanmıştı. Allah’a hamdolsun ki bu fitnelerin buralara ancak kokusu gelebildi. Bölgede asimile edilmeye çalışılan HTŞ ABD’nin hedefi bahanesi olarak İdlip planında yer almaktadır. Allah Suriye devrimine gölge düşürmek isteyenlere ve düşmanların elini kuvvetlendirmek isteyenlere fırsat vermesin. HTŞ beyanatını ilginize sunuyoruz:

Şer’iler ve ilim talebeleri hakkında karalayıcı sızıntılar hakkında açıklama

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Güzel akıbet muttakilerindir ve zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
Allahu Teâlâ şöyle buyurur: “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler.”
Yine şöyle buyurur: “Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.)”
“Birbiriniz hakkında araştırma yapmayın, casusluk yapmayın, kardeşler olarak Allah’ın kulları olun” buyuran efendimiz Muhammed’e salat ve selam olsun.

Bu mübarek devrim daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde hem açık düşmanları hem de dostluk iddiasında bulunanlar tarafından büyük saldırılara maruz kalmaktadır. Bu saldırılardaki amaç, Şam cihadını, devrimcilerinin fedakârlıklarını, evlatlarının kanlarını ve sabırlarını gömmektir. Ancak kendileri de çabaları da boşunadır. “Allah, küfredenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir hayra varamadılar.”

Lütuf ve minnet Allah’a aittir. Bu mübarek devrim Allah’ın gözetiminde yapılmıştır. Nefreti ne kadar çok olursa olsun bir gücün Allah’ın istemiş olduğu bir işi durdurması ya da ona muhalefet teşkil etmesi mümkün değildir.

Her halde cihaddan soğutan bu kindar kimselerin okluklarından en son çıkan şey, Hey’et mensuplarından birisinin Hey’et’in şeyhlerinden ve şer’ilerinden bazılarına dil uzattığına dair konuşmaların sızdırılmasıdır.

Hey’et Tahriru’ş-Şam olarak bizler sızdırılan bu bilgilerle ilgili olarak şunları belirtmek isteriz:

Birincisi: Hey’et, şer’ilere ve ilim talebelerine dil uzatılmasını kınamaktadır. Şeyhlerin itibarlarının düşürülmesinin Hey’et’in razı olmayacağı ve Hey’et’i temsil etmeyecek bir tutum olduğunu belirtmek isteriz. Bunun, Hey’et mensuplarından ya da başkalarından sadır olması ve yine yerilenin Hey’et’in şer’ileri ya da başka cemaatlerin şer’ileri olması arasında bir fark yoktur.

İkincisi: Kuruluşundan beri Hey’et, Allah yolunda ve kelimesinin yücelmesi uğruna mücadele ve fedakârlık üzere tesis edilmiştir. Bilindiği üzere, ilim ehline dokunulması, Hey’et’in üzerine bina edilmiş olduğu esaslara dokunulması anlamına gelir. İlim ehli mücahid cemaatimizin temel unsurlarındandır. Allah’ın onlara ikramda bulunduğu ilmin nuru ile yolumuzu görür ve hidayet buluruz.

Üçüncüsü: Kuşkusuz düşmanları tarafından yapılan bu sızdırmalar Hey’et’in evlatları arasında fitne yayarak yapının duruşunu ve gücünü yıpratmayı amaçlamaktadır. Şunu tekit ederiz ki, hiçbir şekilde bu uygulamalar yapının gücünü dağıtmayacak ve ilerleyişine etki etmeyecektir. Bu cemaat Allah’ın fazlı ile en şiddetli fırtına ve kasırgaların karşısında kırılmadığı gibi; yaygaracıların sakındırmaları, hainlerin araştırmaları ve casuslukları da onu eğmeyecektir. “Kuşkusuz Allah hainlerin tuzaklarını doğru yola iletmez.”

Dördüncüsü: Çünkü hak tabi olunmaya daha layıktır. Çünkü cezadan emin olan edebinde kötülüğe gider. Hey’et Tahriru’ş-Şam mesullerinden birisinden, şer’iler ve ilim talebeleri hakkında sadır olan bu kötü uygulama Allah’ın izniyle muhasebe edilmeden bırakılmayacaktır.

Buna binaen, bu kötü davranışta bulunan kişi hakkındaki cezanın ve uygun icranın yürütülmesi için mesele iç mahkemeye sevk edilecektir.

Efendimiz Muhammed’e, ailesine ve sahabelerine salat ve selam olsun. Dualarımızın sonu, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.

18 Zilhicce 1438/9 Eylül 2017
Çev: Muhammed Atta

Fetih Medya – Özel Haber

Fetih Medya

Gizlenecek yazı,link veya diğer şeyleri buraya yazın.

Yorum Yazın

UYARI: Hakaret içeren ve imla kurallarına dikkat edilmeden yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.