Hükümet’ten IKBY’ye son çağrı: Tek yol iptal

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 23 Eylül 2017 | Cumartesi 10:54

 

Beştepe’de Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

“Referandumun olması halinde neler olabilir, bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Gayrimeşru bir referandumdur. Türkiye Cumhuriyeti tavrını baştan ortaya koymuştur. Bu referandum bölgenin barışlına güvenliğine yeni tehdit ve sıkıntılar yaratmaya adaydır.

Batı ortamını daha da bozacak ve güvenlik riskleri ortaya çıkarabilecek bir durumdur. Bazı sorunları çözmek için bu adımlarını attıklarını söyleyenle yarın daha büyük sorunlarla karşıalacaktır.

Uluslararası toplum karşı olduğunu söyledi. Ayrıca bölgede yaşanan toplumlar bu referanduma karşı. Ayrıca bölgede sadece Kürtler yaşamıyor, Diğer dini ve etnik gruplarda o coğrafyada yaşamaktadır. İhtilaflı konular hala açıklığa kavuşturulmamıştır.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimine çağrıda bulunuyoruz

Aklıselim ve sağduyuyla ele alınmalıdır.

Bu referandumdan vazgeçilmelidir.

Bu konu duygusallıkla ele alınacak bir konu değildir

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Bu ileride yapılacağını kabul ettiğimiz anlamına gelir. Tekrarlanmayacak biçimde iptal etmelidir. Ertelemeyi Türkiye kabul etmemektedir.

MGK’da alınabilecek her türlü tedbir masaya yatırılmış ve geniş kapsamlı değerlendirilmiştir. Ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Bakanlar Kurulu da bu referandumu bütün yönleriyle değerlendirmiştir.

Türkiye ne tür tedbirler alacaktır. Hangi takvimde uygulamaya konacaktır hepsi ortaya konmuştur. Referandum gayrimeşru ve kabul edilemez referandumdur. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli güvenliğine
doğrudan tehdittir. Bölgenin barışına huzuruna ve istikrarına güvenliğine, yaşadığı tehdit ve sıkıntılara yeni sorunlar ve tehditler doğurmaya adaydır.

Referandum bölgedeki huzursuzluğu daha da artıracak, barış ortamını da daha da bozacaktır. Bugün bu referandum kararı alanların yaptıkları hesabın büyük bir kısmı, onların hesabının dışında kendilerine daha büyük sıkıntı daha büyük problem olarak dönebilecektir.
Bazı sorunları çözmek için bu adımları attığını söyleyenler yarın çözemeyeceği daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir. Bu referanduma Türkiye karşı olduğu gibi komşu ülkelerin tamamı da karşıdır. Irak ülke bütünlüğü, siyasal birliği açısından Irak karşı, İran, Türkiye karşı. İsrail dışındaki tüm ülkeler karşı. BM karşı olduğunu da söyledi.

Irak’ın siyasal ve toprak bütünlüğü açısından bir bölünme riski taşıması nedeniyle komşu ülkeler ve uluslararası referanduma toplum karşıdır. Referandum bölgede yaşayan toplumun tamamının onay vermediği bir referandumdur.

Oylama yapıldı, parlamenterlerin büyük kısmı toplantıya katılmadı, katılanların önemli kısmı da ‘hayır’ oyu kullandı. Bölgede sadece Kürtler de yaşamıyor. Diğer etnik ve dini gruplarda yaşıyor.
Bölgedeki Türkmenler karşı, Araplar karşı, Kürtlerin içinde de pek çok kişi karşı. Meclis’te oylama yapıldı. Parlamenterlerin çoğu toplantıyı katılmadı. Katılanların büyük bölümü de ‘hayır’ oyu verdi.
Araplar, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler ve diğer etnik ve dini, sosyal gruplar da bölgede yaşamaktadır. Böyle çoğulcu bir yapının olduğu yerde bunları dışlayan bu yaklaşım kabul edilemez.
Çoğulcu yapının olduğu yerde dışlayan bu yaklaşım kabul edilemez. Musul üzerinde Kerkük üzerinde tartışmalar netliğe henüz kavuşturulmamıştır.

Tartışmalı bölgelerin referanduma dahil edilmesi de vahim bir yanlıştır.

Türkiye olarak bir kez daha IKBY’ye çağrıda bulunuyoruz. Aklı selim ile hareket edin. Referandumu iptal edin. Bu konu duygusallıkla götürülecek bir konu değildir. Sağduyuyla karar verilmelidir. Aklı selim ve sağduyuya, bunun emri olan referandumun iptaline IKBY yönetimini davet ediyoruz.

Umarız daha büyük huzursuzlukların ortaya çıkmasına engel olurlar.

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Ertelemek ileride yapılacağına izin vermek anlamını taşır ki, biz bunun ileriki tarihte yapılmasına da rızamız yoktur. Tekrarsız şekilde iptal edilmelidir. Türkiye ertelemeye de karşıdır. Referandumun iptalini istemektedir. Doğru olan erteleme değil iptalidir. Erteleme bugünkü sorunları geriye atmak anlamına gelir.
Bizim gündemimizde erteleme yoktur. İptal bizim beklentimizdir.

Bütün opsiyonlar masaya kondu. Hepsi tek tek değerlendirildi, iptal edilmesi halinde neler, edilmemesi halinde neler olacak. Ve alınan tedbirler ne zaman uygulamaya konulacak hepsi bellidir. Hükümetimiz uygulama zamanına karar verecektir.

Türkiye konuyu bundan sonra da aklı selim ile sağduyu ile ve ülkemizin milletimizin çıkarlarını gözeterek takip edecektir.

 

 

 

Barzani̇’Ni̇N “Erteleme İçİN çOk Geç” AçIklamalari…

Bütün opsiyonları masaya koyduk. Hepsini tek tek değerlendirdik. Ne tür adım atılırsa Türkiye hangi tür tedbir alacak. İnşallah bunları uygulamaya gerek kalmaz. Barzani yönetimi bu referandumu iptal eder. İptal edilmezse bu yaptırımlar uygulamaya konulacaktır. Bu konuda hükümetimiz ve devletimizin kararlılığının görülmesini istiyoruz. Kararlarımızı aldık. Bunların ihtiyaç anında kullanılabileceğini hem IKBY yönetimi hem de dünya kamuoyunun bilmesi açısından bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyoruz.

 

Uluslararasi AnlaşMalardan DoğAn Hak Ankara AnlaşMasi’Ni Mi Kapsiyor. KerküK Ve Musul’A MüDahale Hakki DoğAr Mi?

MGK bildirisinin sonunda şunu çok net şekilde ifade ettik. Tüm ikazlarımıza rağmen referandum yapılırsa ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı mahfuz tutarız. Bu anlaşmalar Lozan Anlaşması, Ankara Anlaşması, 1946 Türkiye ve Irak arasında Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşması, 1983 Türkiye-Irak SInır Güvenliği ve İşbirliği anlaşmaları.

Bu anlaşmalar sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağını çok açık ortaya koymaktadır. Türkiye bu haklarını hatırlatıyor.

Gizlenecek yazı,link veya diğer şeyleri buraya yazın.

Yorum Yazın

UYARI: Hakaret içeren ve imla kurallarına dikkat edilmeden yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.