Sözleşme dışı tütünler için son tarih 23 Ağustos

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 4 Temmuz 2019 | Perşembe 12:22

Sözleşme dışı tütünler için son tarih 23 Ağustos

2018 ürün yılında sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 23 Ağustos itibarıyla sonlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, “2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerdeki Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı ziraat odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları 10 gün içinde tebliğden haberdar edecek.
İlgili ziraat odaları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilen, sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten üretici ve üretim bilgileri, bakanlıkça Tütün Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip alıcılara duyurulacak. Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bakanlığa başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.
Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Bakanlıkça belirlenerek, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacak.
Tütün Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemiyle satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, tekliflerini ve kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri kapalı zarfla bakanlığa bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli “tütün eksperi” unvanlı bakanlık personeline verecek.
Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği bir program dahilinde gerçekleştirecek. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde açık artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine yaptırabilecek.
AÇIK ARTIRMA TARİHİ
Açık artırmanın tarihi, açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat odasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilecek. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu mahal ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Bakanlıkça görevlendirilen “tütün eksperi” unvanlı personel tarafından belirlenecek.
Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 23 Ağustos itibarıyla sonlandırılacak. Fiyatı belirlenip, bakanlık kayıtlarına alınan ve açık artırmalı satışta alım satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, belirtilen tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecek.

 

Gizlenecek yazı,link veya diğer şeyleri buraya yazın.

Yorum Yazın

UYARI: Hakaret içeren ve imla kurallarına dikkat edilmeden yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.